Đăng ký tư vấn

Close
Nếu đăng ký tư vấn thì chuyên gia tư vấn sẽ hướng dẫn cho quý khách một cách thân thiện nhất

  • Điện thoại tư vấn khách hàng82-10-8060-6508 / 82-2-561-6601
  • Thời gian điều trị Ngày thường-10:00am~6:30pm
    Thứ bảy-10:00am~4:00pm
    Thứ ba, thứ sáu-10:00am~8:00pm
    Ngày thường-10:00am~6:30pm Thứ bảy-10:00am~4:00pm Thứ ba, thứ sáu-10:00am~8:00pm

Đường đến

Bệnh viện thẩm mỹ Banobagi. Tòa nhà Banobagi, số 517, đường Nonhyeon,
quận KangNam, Seoul Nonhyeon-ro 517, Gangnam-gu, Seoul, Korea
Park Seon Jae 220-08-87096 TEL 82-2-561-6601
Direction to Banobagi Transportation
Xe riêng Cung cấp dịch vụ bến đỗ xe đối với những khách hàng sử dụng xe riêng
Tàu điện ngầm Đường tàu số 2, ga Yeoksam, cửa ra số 6, hướng cầu Dongho, đi bộ 150m
Xe bus
Đường chính
147, 146, 341, 360, 463, 740, N13(Tuyến đêm khuya), N61(Tuyến đêm khuya)
Đường phụ
4211
Xe đi thẳng
1100, 1700, 2000, 2000-1, 7007, 8001
Xe bus sân bay
6000, 6020
Tuyến chạy đường vòng
41
Top