닫기

#Chânthật


Tạo nên bầu ngực thật
bằng Motiva

  • #Tỉmỉ
  • #Chânthật
  • #Đẹpđẽ

BANOBAGI

MOTIVA

Bầu ngực chân thật

Được tái sinh tại Banobagi

Thẩm mỹ ngực Banobagi

Mùa 3

Công nghệ

Tiên tiến

Motiva là sự kết hợp vượt trội
giữa tính bền vững, sự cảm nhận và tính đàn hồi

ngay cả khi sử dụng trong tái phẫu thuật

Bằng chương trình phù hợp với từng cá nhân

tạo nên bầu ngực thật như của chính bạn

Top